Ogólnopolski, punktowany program edukacyjny (filmy DVD) Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Kierownik naukowy

prof. dr hab. Andrzej Steciwko
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Patron i kierownik naukowy programu edukacyjnego Akademia Lekarza Rodzinnego.

Wykładowcy:
 
  prof. dr hab. Anna Czech
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji książkowych z zakresu diabetologii.
  prof. dr hab. Renata Jankowska
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest autorem lub współautorem prac naukowych z zakresu chorób płuc oraz rozdziałów w publikacjach książkowych.
  prof. dr hab. med. Tomasz Kręcicki
Jest autorem siedmiu podręczników i licznych prac naukowych krajowych i zagranicznych. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska
Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Zajmuje stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  prof. dr hab. Bernard Panaszek
Od 2003 r. pełni funkcję Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu. Dorobek naukowy prof. Bernarda Panaszka stanowią 172 prace i doniesienia kongresowe opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
  prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski
Zastępca Kierownika Kliniki w Katedrze Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu. Dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
  prof. dr hab. med. Dariusz Ziora
Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i pulmonologii. Autor lub współautor 110 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.
  dr n. med. Wojciech Barg
Adiunkt w Katedrze Fizjologii AM we Wrocławiu. Posiada specjalizacje II stopnia z chorób wewnętrznych oraz z alergologii, a także specjalizację I stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii.
  lek. med. Zygmunt Chmielecki
Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brał udział w kilkunastu międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących zakrzepicy żył głębokich, przewlekłego niedokrwienia kończyn, profilaktyki przeciw zakrzepowej, antybiotykoterapii, leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.
  dr n. med. Paweł Grzesiowski
Autor lub współautor 150 publikacji z zakresu epidemiologii, wakcynologii, pediatrii i chorób zakaźnych. Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa.
  dr n.med. Wojciech Kucharski
W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, a pracę doktorską obronił w 1995 r. (AM we Wrocławiu). Przez cały okres kariery zawodowej dr Wojciech Kucharski poświęca się pracy dydaktycznej w Klinice i poza nią.
  dr n. med. Paweł Luźniak
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy naukowej szczególnie interesuje się problematyką dotyczącą epidemiologii powikłań cukrzycy. Jest autorem 40 publikacji i wielu doniesień zjazdowych.
  dr n. med. Monika Morawska-Kochman
Specjalista otolaryngolog. Praca doktorska Pt.: "Poszerzona diagnostyka słuchu u dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i obciążonych wadami genetycznymi".
  dr n. med. Kinga Niewińska
Posiada specjalizację drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Jest adiunktem w Katedrze Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Konsultantem Whipps Cross University Hospital w Londynie (UK).
  dr n. med. Anna Rubiec-Niemirowska
Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 r. obroniła pracę doktorską dotyczącą epidemiologii zespołu metabolicznego. W 2007 r. uzyskała tytuł specjalisty diabetologa.
  dr n. med. Zofia Szczeklik-Kumala
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy naukowej szczególnie interesuje się problemami kardiologicznymi u chorych z cukrzycą oraz edukacją terapeutyczną osób z cukrzycą.
  lek. med. Beata Szwacz
Specjalista chorób oczu. Specjalizację odbywała w szpitalach i klinice Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  dr n. med. Bożena Weryńska
Adiunkt Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest autorką i współautorką około 50 publikacji z dziedziny hematologii i pulmonologii.
 

Akademia Lekarza Rodzinnego © 2006 - 2016  www.medusoft.pl  All rights reserved